Holodom

V tejto etape je už zahrnutá hrubá stavba, náväzne sa pokračuje vo výstavbe, osadením okien a dverí, elektroinštaláciou (vtedy zákazník povie kde budú zásuvky…), vonkajšími a vnútornými izoláciami, sádrokartón sa finálne upraví…
 

Podrobná skladba holodomu:

 • hrubá stavba (je už v cene) vonkajšie zeteplenie stavby 150 mm EPS + omietka silikónová/možnosť výberu farby/
 • podbitite presahov strechy do OSB dosky a omietky
 • pozinkovaný odkvapový systém farbený KJG /možnosť výberu farby/
 • bleskozvod na kľúč (s revíziou)
 • striekaná izolácia obvodových stien a stropu
 • vnútorné izolácie Isover RIO priečok 100mm
 • parozábranná fólia zvnútra na obvodové steny a strop
 • 1x protipožiarny SDK kompletne upravený
 • 1x protipožiarny SDK montovaný na CD konštrukciu kompletne upravený
 • plastové okná /možnosť výberu farby v cene/
 • vchodové hliníkové dvere /možnosť výberu typu, skla a farby v cene/
 • vonkajšie parapety hliníkové a vnútorné plastové
 • zateplenie podlahy 1x100mm + 1x50mm
 • betónový poter 50 mm
 • vnútorné práce na kľúč: elektroinštalácia, vypínače a zásuvky (možnosť rozvodu televízie a internetu), podlahové infra kúrenie CALEO, vodoinštalácia
 • doprava, ubytovanie, spojovacie prvky

 

Energetický certifikát 

Vypracovanie zdarma už pri holodome.
 

Záruka

Holodom – 2 roky na všetky úkony.

 

Poznámka:

V cene niesú zahrnuté vonkajšie prípojky: elektrická, voda a kanalizácia, kvôli tomu, že každý pozemok je individuálny a sú potrebné rôzne dĺžky týchto materiálov. Možnosť realizácie po dohode.

Copyright © MIPAV s.r.o.