Skladby stien

Obvodová Stena

 
Rez obvodovej steny z exteriéru:

Rez obvodová stena (z exteriéru) Final

 
Rez obvodovej steny z interiéru:

Rez obvodová stena (z interiéru)final
 

 • Maľovka biela 2x
 • Penetračný náter
 • SDK protipožiarny 12,5 mm
 • Inštalačná medzera, drevený rošt 35 mm
 • Parozábranná fólia
 • KVH 140 mm s medzistojkovou vodorovnou výstužou, polia vyplnené striekanou izoláciou
 • OSB 3, 12 mm
 • Zatepľovací systém EPS hrúbky 150 mm
 • Lepidlo
 • Sklotextílna mriežka
 • Lepidlo
 • Penetračný náter
 • Omietka silikónová ryhovaná 1,5 mm

Tepelný odpor konštrukcie: R = 8,5 (m².K)/W

 

Podlaha

 
Rez podlaha alternatíva 2 (bez fólií) Final
 

 • Železo-betónová základová doska 100 mm
 • Penetračný náter
 • Hydroizolácia
 • Separačná fólia
 • Podlahový EPS 150 mm (v dvoch vrstvách 50 mm a 100 mm)
 • Vykurovacie filmy CALEO
 • Separačná fólia CALEO
 • Spevňovacia mriežka CALEO
 • Separačná fólia CALEO
 • Cementový poter 50 mm
 • Separačná fólia (parostop)
 • Roznášacia podložka
 • Laminátová podlaha/ alt. dlažba

Tepelný odpor konštrukcie: R = 6,1 (m².K)/W

 

Strop

 
Rez strop final
 

 • Maľovka biela 2 x
 • Podkladový penetračný náter
 • SDK protipožiarny 12,5 mm
 • Parozábranná fólia
 • SDK konštrukcia (obojsmerný rošt, znížený na priamych závesoch)
 • Stropné trámy 190 mm
 • Striekaná izolácia 250 mm (tepelná izolácia)
 • V prípade záujmu pochôdzna OSB 3, 18 mm (úložný priestor)

Tepelný odpor konštrukcie: R = 7,9 (m².K)/W

 

Priečková stena

 
Rez interier stena 140 final
 

 • Maľovka biela 2x
 • Podkladový penetračný náter
 • SDK protipožiarny 12,5 mm
 • KVH 140 mm s medzistojkovou vodorovnou výstužou, polia vyplnené minerálnou vlnou / alt. KVH 100 mm podľa projektu
 • SDK protipožiarny 12,5 mm
 • Podkladový penetračný náter
 • Maľovka biela 2 x

 

Interiérová stena kúpeľňa

 
Rez interier stena kúpelňa final
 

 • Maľovka biela 2x
 • Podkladový penetračný náter
 • SDK protipožiarny 12,5 mm
 • KVH 100 mm s medzistojkovou vodorovnou výstužou, polia vyplnené minerálnou vlnou/ alt. KVH 140 podľa projektu
 • Parozábranná fólia
 • Rošt drevený 35 mm
 • SDK impregnovaný (do vlhkého prostredia) 12,5 mm
 • Podkladový penetračný náter
 • Lepidlo
 • Obklad

Copyright © MIPAV s.r.o.