Domovská Fotovoltická Elektráreň

Vplyvom neustále sa zvyšujúcich nákladov a väčšej potreby sebestačnosti objektov Vám naša firma  v spolupráci s partnerskou firmou 4technik s.r.o. vie ponúknuť „ Domovú fotovoltickú elektráreň“. 

Fotovoltická elektráreň, ktorá funguje na princípe fotovoltického javu, vám teda vyrobí elektrickú energiu zo slnečného žiarenia. Takýto spôsob získavania elektrickej energie je najšetrnejší k životnému prostrediu, pretože slnko je obnoviteľný zdroj energie.

Výkon fotovoltickej elektrárne vieme upraviť na základe Vašich požiadaviek a možností objektu.

Dôležité vstupné informácie sú : 

  • plocha strechy, 
  • predpokladaná ročná spotreba elektrickej energie, 
  • orientácia na svetové strany.
Domovská fotovoltická elektráreň
Domovská fotovoltická elektráreň

Poradenstvo

S návrhom fot. elektrárne Vám vie poradiť náš partner – firma 4technik s.r.o., ktorý realizuje kompletnú dodávku vrátane montáže a  spustenia fotovoltickej elektrárne . Celý set  pozostáva z fotovoltických panelov umiestnených na streche, meniča a ďalšieho príslušenstva.

Hlavný účel energie vyrobenej vlastnou elektrárňou je spotreba priamo v objekte pri jeho užívaní. Prebytok sa dá využiť dvoma spôsobmi:

 1. Buď využiť služby Vášho dodávateľa energie a objednať si u neho produkt s názvom virtuálna batéria (On-grid systém). Tým pádom je Vaša elektráreň napojená aj do verejnej elektrickej siete. Pri tomto systéme si treba preveriť koľko % dodanej energie Vám dodávateľ vráti z distribučnej siete, po odrátaní poplatkov.
 2. Druhým spôsobom je mať vlastnú domovú batériu (Off – Grid systém). Toto je ideálny systém, keďže dom má spotrebu elektrickej energie aj v noci a viete využiť 100% vyrobenej elektriny. Nevýhoda systému je vyššia vstupná investícia kvôli batériám.

Možnosti realizácie

Fotovoltická elektráreň:

 • o výkone 10kW vyrobí ročne okolo 8-9 MW
 • o výkone 5 kW je to zhruba 4- 4,5 MW za rok.

Čo nie sú zanedbateľné množstvá a výrazne prispievajú k celkovej energetickej úspore samotného objektu.

Na  úsporu resp. objemu vyrobenej energie vplýva viac faktorov:

 • umiestnenie domu na pozemku, 
 • orientácia na svetové strany, 
 • okolitá zástavba/zeleň, lokalita v ktorej sa nachádza daná nehnuteľnosť, 
 • poveternostné vplyvy. 

Fot. elektráreň nevyrába energiu v noci, ak je pokrytá hrúbkou snehovej pokrývky min.5-10 cm , taktiež ak je hustá hmla.

Elektráreň Vám dokážeme nainštalovať na objekty, ktoré sa s nami pripravujete realizovať a rovnako aj na objekty, ktoré sme Vám ako našim zákazníkom už realizovali.

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať.

Fotovoltika na streche
Fotovoltika na streche