Obvodová stena

Našou skladbou stien dokážeme vytvoriť ideálne podmienky na bývanie s nízkymi prevádzkovými nákladmi.

 • Maľovka biela 2x
 • Penetračný náter
 • SDK protipožiarny 12,5 mm
 • Inštalačná medzera, drevený rošt 35 mm
 • Parozábranná fólia
 • KVH 140 x 50 mm s medzistojkovou vodorovnou výstužou, polia vyplnené striekanou izoláciou
 • OSB 3, 15 mm
 • Zatepľovací systém EPS hrúbky 150 mm
 • Lepidlo
 • Sklotextílna mriežka
 • Lepidlo
 • Penetračný náter
 • Omietka silikónová ryhovaná 2 mm
 • Tepelný odpor konštrukcie: R = 8,5 (m².K)/W
Rez vonkajšej obvodovej steny z exteriéru:
Rez vonkajšej obvodovej steny z interiéru:

Strop

 • Maľovka biela 2 x
 • Podkladový penetračný náter
 • SDK protipožiarny 12,5 mm
 • Parozábranná fólia
 • SDK konštrukcia (obojsmerný rošt, znížený na priamych závesoch)
 • Stropné trámy 190 mm
 • Striekaná izolácia 250 – 300 mm (tepelná izolácia)
 • V prípade záujmu pochôdzna OSB 3, 18 mm (úložný priestor)
 • Tepelný odpor konštrukcie: R = 7,9 (m².K)/W

Podlaha

 • Železo-betónová základová doska 100 mm
 • Penetračný náter
 • Hydroizolácia
 • Separačná fólia
 • Podlahový EPS 150 mm (v dvoch vrstvách 50 mm a 100 mm)
 • Separačná fólia CALEO (parostop)
 • Vykurovacie filmy CALEO
 • Separačná fólia CALEO
 • Spevňovacia mriežka CALEO
 • Separačná fólia CALEO
 • Cementový poter 50 mm
 • Separačná fólia (parostop)
 • Roznášacia podložka
 • Laminátová podlaha/ alt. dlažba
 • Tepelný odpor konštrukcie: R = 6,1 (m².K)/W

Interiérová stena nosná (140)

 • Maľovka biela 2x
 • Podkladový penetračný náter
 • SDK protipožiarny 12,5 mm
 • KVH 140 x 50 mm s medzistojkovou vodorovnou výstužou, polia vyplnené minerálnou vlnou
 • SDK protipožiarny 12,5 mm
 • Podkladový penetračný náter
 • Maľovka biela 2 x

Interiérová stena kúpeľňa

 • Maľovka biela 2x
 • Podkladový penetračný náter
 • SDK protipožiarny 12,5 mm
 • KVH 140 x 50 mm s medzistojkovou vodorovnou výstužou, polia vyplnené minerálnou vlnou
 • Parozábranná fólia
 • Rošt drevený 35 mm
 • SDK impregnovaný (do vlhkého prostredia) 12,5 mm
 • Podkladový penetračný náter
 • Lepidlo
 • Obklad